Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Search: خرید اشتراک

16 مورد

با یک حساب کاربری از چند دستگاه می توان به فیلم گردی متصل شد؟

در حال حاضر محدودیت تعداد دستگاه های متصل شده با یک حساب کاربری برای سطح اشتراک طلایی تا 5 دستگاه و برای سطح نقره ای تا 3 دستگاه می باشد.
در صورتی که اشتراکی خریداری نکردید و از سطح رایگان استفاده می کنید؛ فقط با 2 دستگاه امکان اتصال دارید.

کد تخفیف/کد هدیه دارم؛ کجا وارد کنم؟

روی آیکون آدمک (گوشه بالا سمت چپ) کلیک کنید و سپس گزینه “خرید یا تمدید اشتراک” را بزنید و به صفحه بعد بروید
اگر کد هدیه یا کد تخفیف دارید در کادر مربوطه وارد کنید و “اعمال کد” را بزنید.
با توجه به تاثیر کد، مدت اشتراک خود را انتخاب کنید سپس سطح اشتراک خود را تعیین نمایید و در انتها انتخاب طرح را بزنید.