Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

می توانم اشتراکم رو در فیلم گردی لغو کنم؟

خیر. متاسفانه پس از پذیرش وتایید قوانین، امکان لغو اشتراک و بازگشت وجه پرداختی به شما وجود ندارد.

این مقاله برای شما مفید بود؟

3