آیا برای تماشای فیلم‌های پردیس آنلاین فیلم‌گردی خرید اشتراک لازم است؟ – مرکز پشتیبانی فیلم‌گردی
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

آیا برای تماشای فیلم‌های پردیس آنلاین فیلم‌گردی خرید اشتراک لازم است؟

خیر؛  اشتراک شما در سایت، ارتباطی با فیلم‌های اکرانی ندارد و برای تماشای فیلم‌های پردیس آنلاین فیلم‌گردی نیازی به تهیه اشترک ندارید.