Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

چطور بفهمم چقدر اشتراک دارم؟

در وبسایت :

در کادر سبزرنگ بالای سمت چپ صفحه میتوانید تعداد روزهای اشتراک باقی مانده خود را ببینید.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 14141414144.png است

در نسخه اندروید :

بعد از ورود به اپلیکیشن، ابتدا مطابق شکل بر روی آیکون آدمک بزنید، سپس میتوانید در بالای صفحه تعداد روز اشتراک باقی مانده خود را مشاهده کنید.