Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

چطور بفهمم چقدر اشتراک دارم؟

در وبسایت :

در کادر سبزرنگ بالای سمت چپ صفحه میتوانید تعداد روزهای اشتراک باقی مانده خود را ببینید.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 14141414144.png است

در نسخه اندروید :

بعد از ورود به اپلیکیشن، ابتدا مطابق شکل بر روی آیکون آدمک بزنید، سپس میتوانید در بالای صفحه تعداد روز اشتراک باقی مانده خود را مشاهده کنید.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 525252.png است