چرا با وجود اینکه حجم مصرفی در فیلم‌گردی نیم بهاست، هنگام تماشای فیلم، حجم اینترنت من کامل کم شد؟ – مرکز پشتیبانی فیلم‌گردی
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

چرا با وجود اینکه حجم مصرفی در فیلم‌گردی نیم بهاست، هنگام تماشای فیلم، حجم اینترنت من کامل کم شد؟