Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

پیامک ورود یا ثبت نام برای من ارسال نمی شود چه کار کنم؟

ابتدا از صحیح بودن شماره موبایل خود مطمئن شوید. اگر بعد از 90 ثانیه کد را دریافت نکردید، از گزینه “ارسال مجدد” استفاده کنید.

اگر همچنان در دریافت پیامک مشکلی دارید، با پشتیبانی فیلم گردی تماس بگیرید؛ ما این مساله را به سرعت برای شما حل میکنیم.